Test
Scott/Tiger har i dag en særdeles videnstung og erfaringsrig stab af konsulenter, som kan varetage alle de former for tests, som er nødvendige for at få gennemtestet en løsning. Scott/Tigers Test Managere og Testere er alle certificerede og med et højt erfaringsniveau. Hertil kommer særlig brancheviden indenfor især Finans- og Pharma sektoren, men også Telco og den offentlige sektor. Scott/Tiger har herudover fokus på kravstyring, hvilket hænger sammen med, at i en applikations udviklingsforløb, er det billigst at finde og rette fejl i selve kravsfasen.

En Scott/Tiger Test Manager eller Tester gør det dog ikke alene, der skal også værktøjsunderstøttelse til hele testprocessen. Vi har nogle af Danmarks bedste og mest erfarne tools konsulenter ansat med specialviden
indenfor HP’s test tools bl.a. Quality Center til funktionel testing, Quick Test Professional og Business Process Testing til Test Automatisering samt Loadrunner til Load- og Performance Tests.

Vores konsulenter har fokus på kvalitet, tid og penge og vil kunne hjælpe dig, hvis du svarer ja til et eller flere af nedenstående spørgsmål:

  • Kunne I bruge Quality Center, QTP eller Loadrunner bedre?
  • Testen mangler, at blive prioriteret efter kritikalitet?
  • Er kvaliteten af det, der sættes i produktion ukendt?
  • Bliver der fundet alvorlige fejl i produktionen?
  • Bliver der fundet for mange fejl i produktion?
  • Tager test længere tid end forventet?
  • Kunne kravene testes bedre?

Kontakt Ole Kramer direkte for nærmere info på +45 2441 0630 eller email ole.kramer@scott-tiger.dk.