Scott/Tigers ydelser
Som led i Scott/Tigers strategi og udvikling, har vi valgt at fokusere på specialistområder, hvor vi er og vil vedblive at være blandt de absolut bedste i branchen.

I menuen til venstre kan du se vores specifikke løsninger og vidensområder. Vi tilbyder den fornødne know how og praktiske erfaringer, som vores kunder har brug for, for at sikre optimal udbytte at deres IT- investering.